บริษัท ทิพย์ทวีเรียลตี้ จำกัด

บทความ

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

23-12-2553 10:03:01น.

บริษัท ทิพย์ทวีเรียลตี้ จำกัด ได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 ที่กรุงเทพฯ ในลักษณะแฟรนไชส์ของอีอาร์เอ  และในปี 2541  สามารถทำยอดขายได้สูงสุดของแฟรนไชส์ทั้งหมด โดยได้ตำแหน่งท๊อปโบรกเกอร์และในปี 2542 ได้ท๊อปแอสโซซิเอท ได้ไปรับรางวัลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 2 ปีซ้อน จากการประสบผลสำเร็จดังกล่าว ทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจในการทำงานของบริษัทและได้ฝากขายอสังหาริมทรัพย์ เข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด ทางบริษัทจึงได้เปิดสำนักงานสาขาเพิ่มอีกหนึ่งแห่งที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเมืองเชียงใหม่ว่าเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างสูง ซึ่งนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของเมืองไทย  อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตในด้านธุรกิจเป็นอย่างมากด้วย