บริษัท ทิพย์ทวีเรียลตี้ จำกัด

บทความ

เว็บตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน

21-04-2555 21:29:22น.
ท่านสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้ที่ http://landprice.treasury.go.th/

สำหรับ
- ที่ดินกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีข้อมูลเกือบครบทุกเขต
- ที่ดินเชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆ ยังมีเฉพาะในอำเภอเมือง