บริษัท ทิพย์ทวีเรียลตี้ จำกัด

บทความ

ค่าใช้จ่าย ในการซื้อขายบ้าน ที่ดิน ณ กรมที่ดิน ในวันโอนกรรมสิทธิ์

08-07-2561 11:45:37น.

1. ค่าธรรมเนียมการโอน 2% ของราคาประเมิน ซึ่งสามารถเช็ดราคาประเมินได้ ที่นี่ 

2. ค่าอากร 0.5% ของราคาราคาประเมินหรือราคาขาย (แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า)

3. ค่าภาษีเงินได้ มีการคิดแบบขั้นบันได ภาษีหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามจำนวนปีถือครอง โดยอยู่ระหว่าง 2.5% - 5% ของราคาประเมิน ซึ่งสามารถเช็ดได้ ที่นี่ (หลังทราบราคาประเมิน)

โดยทั่วไป ถ้าราคาประเมิน ไม่เกิน 6,000,000 บาท จะอยู่ที่ประมาณ 2.5%

4. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ  3.3% ของราคาประเมินหรือราคาขาย (แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า)

(หากเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้แล้ว จะไม่ต้องเสียค่าอากร 0.5% ในข้อ 2)

โดยจะเสียธุรกิจเฉพาะในกรณี

-          กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 5 ปี

-          กรณีที่อยู่อาศัย เจ้าบ้าน ย้ายทะเบียนบ้านเข้าอยู่ไม่ถึง 1 ปี

5. ค่าจดจำนอง กรณีจำนองกับธนาคาร ผู้ซื้อจะเสียค่าจำนอง 1% ของมูลค่าจำนอง

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าคำขอ 20 บาท ค่าอากร 5 บาท ค่าพยาน 20 บาท เป็นต้น